Snus-/Røykfri

Du er eneste kursdeltaker. Alt dreier seg om deg og dine røyke- eller snusevaner. Med hypnose får du muligheten til å forandre ditt liv og ivareta din helse, samt dine omgivelser. Fokus på din helse som en nikotinfri person. Skap en tilværelse som du kan glede deg til. Ditt ubevisste sinn blir trent opp. Det forsterker ditt mål ytterligere, og vil bidra til å sette deg fri fra nikotinavhengighet.

Det er derfor utviklet tre kurs for å bidra til din nikotinfrihet.

1. For den målbevisste med høy gjennomføringsevne
Dette er for deg med viljestyrke, og som bare trenger et puff i riktig retning.
Samtale og Hypnose i en konsultasjon.
Pris kr.1000.-

2. For den lærevillige med et klart mål
Vi møtes til tre konsultasjoner på 2 uker. Samtaler, hjemmelekser, eft, hypnose.
Pris kr.2800.-

3. For den egenrådige
Dette kurset er lagt opp for deg som kunne tenkt deg å slutte, men som ikke ser noen grunn til å gjøre det. Dette kurset går over 2-3 uker, 4 konsultasjoner med en varighet pr. konsultasjon på ca 2 timer. Du velger resten av ditt liv med nulltoleranse for nikotin.
Pris kr.4000.-

Kursene betales ved første konsultasjon.7190509_5_10